ប៉ូលីស​ម្នាក់​ត្រូវ​ប្រជា​តុលាការ​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចាប់​សម្រាត វាយ​ដុំ​ឡើង​ទក់​សាច់ នៅជាប់​សព​ស្ត្រី​ម្នាក់ បន្ទាប់​បាញ់សម្លាប់​នាង​ស្រស់ៗ​ពេក​! – CEN