ចិន​លួច​តម្លើង​កាមេរ៉ា ថត​ទិដ្ឋភាព​គូស្នេហ៍​រួម​រ័ក្ស​គ្នា ក្នុង​សណ្ឋាគារ ដើម្បី​យកទៅ​លក់​ – CEN