ពុំពេញចិត្តសេវាកម្ម ស្ត្រីនេះវាយបំផ្លាញរបស់ទ្រព្យក្នុងហាងកែសម្ផស្សគេឡើងខ្ទេច តែម្ចាស់ហាងមិនពេញចិត្តនឹងសំណងត្រឹមប៉ុណ្ណឹង!! (វីដេអូ) – CEN