អភិបាលក្រុង​ដែល​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ល្បីល្បាញ​នៅ​ហ្វីលីពីន​ត្រូវ​បាញ់សម្លាប់​ (មានវីដេអូ) – CEN