កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ World Cup ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​៣​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN