​ប្រជា​ពល​រដ្ន​ជាង ៤០០​ក្បាលដី នៅ​សហគមន៍​គង្គា​ផុស​ទួល​សង្កែ ទទួលបាន​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ស្របច្បាប់​ – CEN