ខួប​៦០​ឆ្នាំ នៃ​ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា​-​ចិន ទំហំ​ញ​ណិ​ជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧ មាន​ចំនួន ៥.៥៧៧ លាន​ដុល្លារ​ – CEN