​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ​៖ ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ នឹង​នៅ​តែ​រក្សា​ស្តង់ដា​ដូច​ឆ្នាំកន្លងមក ដើម្បី​ធានាបាន​នូវ​ការ​​អប់រំ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ – CEN