កម្មករ កម្មការិនី ជាង ១.០០០ នាក់ មិន​ចូល​ធ្វើការ​តវ៉ា បន្ទាប់​ពី​រោងចក្រ​ដេរ​ស្បែង​ជើង​យីហោ តាកែវ​ស៊ូ មិន​ព្រម​បើក​ប្រាក់​បំណច់​អតីតភាព​ការងា​ររបស់​កម្មករ ចំនួន ៦​ឆ្នាំ​ – CEN