ករណី​មនុស្ស ១១​នាក់ ស្លាប់​ដោយសារ​ព្យួរក នៅ​ឥណ្ឌា​គឺជា​ករណី​ពុំ​ធ្លាប់​កើតមាន​ – CEN