សម្តេច ហ៊ុន សែន ប្រតិកម្ម​កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា​ដែល​ចុះផ្សាយ​ថា រដ្ឋាភិបាល​វិនិយោគ​បឹង​យក្ស​ឡោម​ទៅឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ – CEN