ជប៉ុន នឹង​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​តា​ណា​បា​តា ដើម្បី​អបអរសាទរ​ខួប ៦៥​ឆ្នាំ មិត្តភាព​ជប៉ុន​-​កម្ពុជា​ – CEN