ទោះ​ពិការ​ដូចគ្នា តែ​គូស្នេហ៍​នេះ​កំពុង​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រលាញ់​ឲ្យ​គ្នា​ដ៏​ល្អូក​ល្អឺ​ន​មួយ​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជុំវិញ​ពិភពលោក​មិន​សរសើរ​មិនបាន​!! – CEN