​ប្រយ័ត្ន ! មើលផ្លូវ​ស្រុក​ចិន​បាក់ស្រុត​ម្តង​ប្រវែង​ដល់​ទៅ ៥០​ម៉ែត្រ ក្នុង​មួយ​ប៉ប្រិចភ្នែក​ប៉ុណ្ណោះ (មានវីដេអូ) – CEN