ស្ត្រី​គ្រូបង្រៀន​អាមេរិក​ម្នាក់ មាន​ប្តី​ហើយ​នៅ​មិន​ស្កប់ ថែម​ទាំង​ចង់ “​ស៊ី​ហ្ស៊ី​ន​” សិស្ស​ប្រុស​ច្រើន​នាក់​ចុងក្រោយ​… ១៦​ឆ្នាំ​ក្នុង​គុក​ – CEN