​ជឿ​ទេ​ថា កាមេរ៉ា​ត្រូវ​ក​ម្អែ​រ​ភ្នំភ្លើង «​លេប​» បាត់ ពេល​រកឃើញ​វិញ Clip ថត​តែ​១-០-២ នេះ​នៅ​ប្រតិបត្តិការ​បាន​ – CEN