​អង់គ្លេស​ចាប់ខ្លួន​«​ស្ដ្រី​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល​ម​ជ្ជុ​រាជ​»​ដែល​សង្ស័យថា​បានសម្លាប់​ទារក​៨​នាក់​ – CEN