សន្និសីទ​កំពូល​រុស្ស៊ី​-​អាមេរិក​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៅ EU បង្កប់​នូវ​អត្ថន័យ​ដ៏​សំខាន់​ – CEN