អាមេរិកៈ​ផ្ទុះអាវុធ​នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​មួយ​នៅ​រដ្ឋ Kansas ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​២​នាក់​របួសធ្ងន់​ – CEN