​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កាំកុងត្រូល បន្ត​យុទ្ធនាការ​ត្រួតពិនិត្យ​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ទូទាំង​ប្រទេស ដោយ​រក​ឃើញ​ភាពមិនប្រក្រតី​មួយចំនួន​ – CEN