បុរស​ម្នាក់ ត្រូវ​គ្រួសារ​ធ្វើ​បុណ្យ​សព និង​បូជា​ឲ្យអស់ ៧​ខែ​ហើយ ស្រាប់តែ​តែ​ត្រឡប់មកផ្ទះ​វិញ គ្រប់​គ្នា​ស្រឡាំងកាំង​ – CEN