ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េខាងត្បូង កាដូ​អាល់​ប៊ុម K-pop ដល់​កូនស្រី​ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ – CEN