អ​.​ប​.​ព ប្រកាស​ជ្រើសរើស​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ចូលរួម​សង្កេតការណ៍ ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​បាក់​ឌុប​ – CEN