អនុរដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ក្រសួង​អេកូឡូស៊ី និង​បរិស្ថាន​ចិន បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN