តំបន់​ទេសចរណ៍ ១២​កន្លែង​នេះ ការរំពឹង​ទុក និង​ការពិត​ខុស​គ្នា​ស្រឡះ​! – CEN