រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន ចែករំលែក​បទពិសោធ​ន៍​ដល់​មន្ត្រីរាជការ​វ័យក្មេង​ជាប់ អាហារូបករណ៍ ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ណូវែល​សេ​ឡង់ និង​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN