ទទួល​អំណោយ​រថយន្តក្រុង​ចំនួន ​២០​ គ្រឿង ​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន ដើម្បី​បំរើ​លើ​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN