ខ្លាឃ្មុំ​ចូល​ភូមិ វាយប្រហារ​វក់វី ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ស្លាប់ និង​របួស​ (មានវីដេអូ) – CEN