អ្នកជំនាញការ​សិទ្ធិមនុស្ស​៖ បុរស​ម៉ាឡេស៊ី​ដែល​រៀបការ​ជាមួយ​ក្មេងស្រី​ថៃ​អាយុ​១១​ឆ្នាំ ត្រូវតែ​ប្រឈម​នឹង​ការកាត់ទោស​ – CEN