ប្រកាស​ចូល​កាន់​មុខតំណែង​អភិបាលរង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ចំនួន​២​នាក់​ – CEN