​បុរស​ម្នាក់​នេះ បូជា​អ្វីៗ​គ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បី​ឲ្យ​កូន​រៀន​បាន​ខ្ពស់​ – CEN