ឪពុកម្តាយ បង្កើត និង​ចិញ្ជឹម​ពិបាក​ស្ទើរ​ស្លាប់ តែ​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​នេះ បែរ​ជា​ប្តឹង​ឪពុក​ម្តាយ​វិញ ដោយសារ​បង្កើត​គាត់​មក​មាន​ស្បែក​ស​ – CEN