ផ្លូវ​​ងងឹត​គួប​ផ្សំ​​គួរតែ​ជឿ​! ខណៈ​លោក John Vaolanthen ថា ​រក​ឃើញ​ក្រុម​ក្មេង​បាល់ទាត់​ទាំង​១៣​នាក់ ដោយសារ​កុំតែ​​​ជួប​រឿង​មួយ​នេះ… – CEN