ប្រគល់​ឯកសណ្ឋាន និង​ស្បែកជើង​កីឡា​ចំបាប់ ជូន​ក្រុមកីឡា​ចំបាប់​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា​ – CEN