​សម្តេច​តេជោ ៖ ហាម​ប្រើប្រាស់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ ថវិការដ្ឋ មធ្យោបាយ​រដ្ឋ ដើម្បី​យក​ទៅ​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ – CEN