​ចោទ​នាយក​ផ្នែក​លទ្ធកម្ម​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ថា បាន​បំប៉ោង​ខ្ទង់ចំណាយ​១​គុណ​២០​ដង​..? – CEN