ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​កណ្តាល ប្រាប់​នគរបាល​ឲ្យ​ការពារ​ដាច់ខាត​មិន​អោយ​កើត​មាន​បដិវត្ត​ពណ៌​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN