លោក សុវណ្ណ ឬទ្ធី អ្នកសារព័ត៌មាន TVFB និងកញ្ញាសម្ដែង បេនី យ៉ាំង ត្រូវនារីវ័យក្មេងម្នាក់លើកមកនិយាយមិនល្អកប់ៗមាត់ – CEN