ជប៉ុន​អនុវត្តន៍​សាលក្រម​ប្រហារជីវិត​ចំពោះ​មេខ្លោង​និកាយ​សាសនា AUM ដែល​បាន​បង្ហោះ​ឧស្ម័ន​ពុល ​sarin (មានវីដេអូ) – CEN