ឃុំខ្លួន ឈ្មោះ ស៊ុយ កុសល ករណី​ទទួល​ផល​ចោរកម្ម និង​អាជីវកម្ម​បញ្ចាំ​ម៉ូតូ​២៥​គ្រឿង​គ្មាន​ច្បាប់​ – CEN