គ​.​ជ​.​ប បង្ហាញ​ពី​កាលបរិច្ឆេទ និង​ទីតាំង​សម្រាប់​ការហែក្បួន​ឃោសនាបោះឆ្នោត របស់​គណបក្ស​ចំនួន ១០ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​២១​ថ្ងៃ​ – CEN