បុរស​ម្នាក់​សតិ​មិន​គ្រប់​ផឹកស្រា​ស្រវឹង​ពី​ល្ងាច​បាត់​ពី​ផ្ទះ​មួយ​យប់​ ព្រឹក​ឡើង​ប្រទះឃើញ​សាកសព​លង់ទឹក​នៅ​ស្រះ​ខាងក្រោយ​ផ្ទះ​ – CEN