រន្ធត់​ណាស់​! អ្នក​មុជទឹក​ថៃ​បាន «​ពលី​ជីវិត​» ម្នាក់​ហើយ ដោយសារ​ខ្វះ​អុកស៊ីហ្សែន ក្នុងអំឡុង​ប្រតិ​បត្តិ​​ការសង្គ្រោះ​ក្រុម​ក្មេង​បាល់ទាត់​ទាំង​១៣ – CEN