មន្ត្រីរងចោទប្រកាន់ ព្រោះ​សើច ខណៈ​ចាប់​ស្រាត​ឆែកឆេរ​ស្ត្រី​ម្នា​ក់រក​គ្រឿង​ញឿ​ន ដោយ​អះអាងថា​ធ្វើបែបនេះ «​ប្រឆាំង​» នឹង​ការតវ៉ា​ឆែកឆេរ (​វីដេអូ​) – CEN