មហាសេដ្ឋី​អាមេរិក​ផ្ដើមគំនិត​អំពី​ដំណោះស្រាយ​សង្គ្រោះ​ក្រុមបាល់ទាត់​វ័យ​ជំទង់​ – CEN