ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Donald Trump ទស្សនកិច្ច​នៅ​អង់​គ្លេ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ​ – CEN