ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៧ កក្កដា​នេះ មាន​គណបក្ស​ចំនួន​៥ ចេញ​ឃោសនាបោះឆ្នោត , អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ យោគយល់​និង​បញ្ជៀ​ស​ចរាចរ បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN