គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ថ្ងៃទី​៦​កក្កដា ស្លាប់​៥​នាក់ របួស​១១​នាក់​, ៦​ថ្ងៃ​ស្លាប់ ៣២​នាក់​ – CEN