គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សន្តិសុខ​លម្ហ​សមុទ្រ​កម្ពុជា ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ភាគី​វៀតណាម បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍​ទាក់ទង​បទល្មើស​សមុទ្រ​ – CEN