ស្លុតរន្ធត់ណាស់! ពេល​លឺ​ប្រធាន​ក្រុម​នាវា​ប្រាប់ថា Phoenix លិច ដោយសារ​រលក​វាយប្រហា​រ​ដ៏​សាហាវ​កម្ពស់​រហូតដល់​…. ម៉ែត្រ​ – CEN